Salova cyklistika

Sálová cyklistika

Začiatky sálovej cyklistiky

Vznik a vývoj každej športovej disciplíny je výsledkom tvrdej práce. Začiatky krasojazdy siahajú až do 19. storočia. V roku 1838 v rôzných školských mestečkách vystupovali akrobati, medzi ktorými jeden predviedol akrobatické prvky na bicykli. Neskôr svedkami takýchto vystúpení boli aj obyvatelia Francúzska i Nemecka. Náročnosť produkcií takéhoto typu športu sa stále zvačšuje a v roku 1900 založia Medzinárodnú cyklistickú úniu (UCI)

Sálová cyklistika

Je jedným z veľmi vzácnych a namáhavých štýlov cyklistiky. Sálová cyklistika vznikla na prelome 19. a 20. storočia v Amerike a čoskoro sa rozšírila po celej Európe. Prvé majstrovstvá Európy sa konali v roku 1892 a prvé oficiálne majstrovstvá sveta v roku 1956.

Súťaží sa na špeciálnych bicykloch s pevným prevodom. Športovec, ktorý sa venuje sálovej cyklistike, musí byť telesne i duševne silný, vytrvalý, rýchly, pričom nie je zanedbateľná ani pozornosť. Veľmi dôležité aj to, aby ovládal vlastné telo i bicykel.

Sálová cyklistika na Slovensku je menej známa športová disciplína rámci ktorej poznáme:

 • Krasojazdu
 • Cyklobal

Krasojazda

Krasojazda je šport podobný gymnastike. Podstatou je predvádzanie akrobatických prvkov na špeciálnom bicykli. Krasojazda je náročný šport, ktorý vyžaduje dostatočnú fyzickú silu, rovnováhu, pohybovú koordináciu, rýchlosť a vytrvalosť. Súťažiaci si jednotlivé prvky vyberá zo zoznamu prvkov. Vybraté prvky sa na súťaži predložia rozhodcom, ktorí počas jazdy hodnotia predvedené prvky a za jednotlivé chyby strhávajú body. Súťažiaci majú k dispozícii časový limit 5 minút.

Pravidlá sú pre všetky krasojazdecké kategórie rovnaké, rozdielny je počet bicyklov a súťažiacich v jednotlivých kategóriách:

 • jednotlivci - jednotlivkyne
 • dvojice
  ženské – 2 ženy
  zmiešané – 2 muži
  alebo muž a žena
 • štvorice
  ženské/mužské
 • šestice
  ženské/mužské

Cyklobal

Cyklobal je ozajstný mužský šport a je to šport podobný futbalu, ale hráči na ihrisku sa pohybujú na bicykloch. Ihrisko má rozmery 14x11 metrov, na užších stranách sú dve bránky (2×2 m). Proti sebe súperia dve dvojčlenné družstvá. Hráči kontrolujú pohyb lopty po ihrisku pomocou špeciálnych bicyklov bez bŕzd a s pevným prevodom.

Ďalej sa môžu lopty dotknúť len hlavou. Brankár môže zakročiť akokoľvek. Nie je prípustné dotknúť sa nohou zeme. Najúspešnejšími hráčmi bicyklebalu všetkých čias sú bratia Pospíšilovci, ktorí dokázali získať titul majstrov sveta dvadsaťkrát.

Súťažná plocha:

 • Dĺžka 14m
 • Šírka 11m
 • Vnútorný kruh s priemerom 0,5m
 • Stredný kruh s priemerom 4m
 • Vonkajší kruh s priemerom 8m

Súťažný poriadok

Sálová cyklistika má dve odvetvia:

 1. krasojazda
 2. cyklobal

KRASOJAZDA: Slovenský Pohár

Súťaží sa:

 • jednorázové podujatie
 • jednotlivci v krasojazde
 • dvojice v krasojazde
 • štvorice v krasojazde

Kategórie

 1. ženy, muži od 18 rokov
 2. juniori-ženy, muži do 18 rokov
 3. žiaci-ženy, muži, kategória A do 14 rokov
 4. žiaci-ženy, muži, kategória B do 12 rokov
 5. žiaci-ženy, muži, kategória C do 10 rokov

Čas trvania pretekov

 • ženy,muži 5 minút
 • juniori-ženy, muži 5 minút
 • žiaci vo všetkých kategóriách 5 minút

Maximálný počet prvkov vo vystúpení

 • ženy, muži a juniori – ženy, muži kategória
  jednotlivci v krasojazde: 28 prvkov
  dvojice v krasojazde: 22 prvkov
 • v karegórií žiakov – ženy, muži
  jednotlivci v krasojazde: 22 prvkov
  dvojice v krasojazde: 18 prvkov

KRASOJAZDA - Majstrovstvá Slovenska – Medzinárodnou reprezentáciou

Súťaží sa:

 • jednotlivci v krasojazde
 • dvojice v krasojazde
 • štvorice v krasojazde

Kategórie

 1. ženy, muži od 18 rokov
 2. juniori-ženy, muži do 18 rokov
 3. žiaci-ženy, muži, kategória A do 14 rokov
 4. žiaci-ženy, muži, kategória B do 12 rokov
 5. žiaci-ženy, muži, kategória C do 10 rokov

Čas trvania pretekov

 • ženy, muži 5 minút
 • juniori-ženy, muži 5 minút
 • žiaci vo všetkých kategóriách 5 minút

Maximálný počet prvkov vo vystúpení

 • ženy, muži a juniori – ženy, muži kategória
  jednotlivci v krasojazde: 28 prvkov
  dvojice v krasojazde: 22 prvkov
 • v karegórií žiakov – ženy, muži
  jednotlivci v krasojazde: 22 prvkov
  dvojice v krasojazde: 18 prvkov

Celý program sa koná na vybratú hudbu.

Druhé odvetvie v Sálovej cyklistike je CYKLOBAL

 • Slovenský Pohár
 • Kolárovský Pohár
 • Majstrovstvá Slovenska

Zúčastňujúci

 1. 1 hlavný rozhodca
 2. 2 rozhodcovia, ktorí sledujú góly
 3. 1 rozhodca merajúci čas
 4. 1 zapisovateľ zápisnice

Pravidlá

 • žiaci do 14 rokov hrajú 2 x 6 min.
 • juniori a dospelí hrajú 2 x 7 min.

Dvaja hrajú proti dvom.