Salova cyklistika

S pánom Stefanom Bornom pri predávaní vozidla

Jeden z dlhodobých cieľov nášho klubu sa práve stal skutočnosťou. Z hľadiska perspektívnej činnosti nášho klubu, keď účasť na súťažiach a sústredeniach či už v Maďarsku, Čechách, ale prevažne v krajinách západnej Európy je spojená s prevážaním pretekárov aj bicyklov, je transportné vozidlo nevyhnutnosťou. Klub dlhodobo hľadal možnosť nadobudnutia vhodného úžitkového vozidla. Z iniciatívy predsedu spriateleného nemeckého klubu VfH Worms pána Stefena Borna, nám tento klub odpredal svoj Ford tranzit za dostupnú cenu a zároveň zabezpečil aj sponzora, ktorý nám pomohol naše prvé oddielové vozidlo zakúpiť. Aj touto cestou vyjadrujem vďaku pánom Štefanovi Bornovi a Rolf Halterovi, ako aj klubu Förderverein za ich iniciatívu a pomoc nášmu klubu ŠKC Kolárovo pri dovŕšení tohto úsilia.

Predseda ŠKC Kolárovo, Július Szeder

Vozidlo